JSME SOUČÁSTÍ VELKÉ STABILNÍ SKUPINY CYRRUS

cyrrus

CYRRUS, A.S.

CYRRUS, a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Společnost byla založena v roce 1995 a v současné době je jednou z největších makléřských společností. Je členem Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Dále poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích soukromé i firemní klientele. Patří mezi nejvýznamnější české obchodníky s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA.

CYRRUS Advisory, a.s.

CYRRUS ADVISORY, a.s. je součástí zavedené finanční skupiny CYRRUS. Společnost pokrývá veškeré dostupné granty a zaměřuje se také na finanční nástroje, jako jsou nízkoúročené úvěry, seedfondy apod. Její hlavní činností je spolupráce při definování podnikatelských plánů, kompletní příprava projektových žádostí, administrování výběrových řízení a monitoringů projektů včetně dotačních auditů. Pomáhá i se zastupováním zájmů klientů přímo v Bruselu.

advisory
corporate

CYRRUS Corporate Finance, a.s.

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. poskytuje firmám veškerý servis spojený se správou podnikových financí, vlastnickou strukturou společností, akvizicemi a fúzemi či oceňovacími a posudkovými službami. Specifickou službou je pomoc firmám se získáním dalšího kapitálu pro podnikání – například vstupem na burzu. Společnost se také specializuje na zaknihování akcií.

CYRRUS FX, a.s.

Společnost CYRRUS FX, a.s. je platební instituce, která je členem finanční skupiny CYRRUS. Společnost vznikla v roce 2009 pod jménem accredi a.s. a ihned získala povolení ČNB pro zprostředkování devizových obchodů a směnárenskou činnost. V roce 2010 udělila ČNB společnosti registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, přičemž limit průměrného měsíčního obratu v kalendářním roce byl zákonem omezen na 3.000.000 EUR.

cyrrusfx